Industrinæring

I denne artikkelen omfatter industrinæring NACE B-E, slik det ble benyttet i Eurostat. Dette er et bredere begrep av «industri» som inkluderer NACE B, D og E i tillegg til den tradisjonelle industrinæring, C «industri».