Støtteaktivitet

Støtteaktivitet blir utført av foretaket for å tillate eller lette produksjonen av varer eller tjenester beregnet for markedet eller tredjeparter. Sluttproduktene fra støtteaktiviteten er ikke i seg selv ment direkte for markedet eller tredjeparter. Støtteaktivitet er delt inn i:

• Distribusjon og logistikkfunksjoner

• Markedsføring, salg og kundestøtte

• IKT-funksjoner

• Administrative og managementfunksjoner

• FoU, ingeniør- og relaterte tekniske funksjoner

Andre støtteaktiviteter