Kjerneaktivitet

Dette er den primære aktiviteten i foretaket, og den vil i de fleste tilfeller likestilles med hovedaktiviteten. Det inkluderer produksjon av ferdige varer eller tjenester som er beregnet for markedet eller tredjeparter, og som gir inntekt. Kjerneaktiviteten er i de fleste tilfeller lik den primære aktiviteten i foretaket. Det kan også omfatte andre (sekundære) aktiviteter hvis foretaket vurderer disse til å være en del av sine kjerneaktiviteter.