Egenproduksjon

Omfatter summen av lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester.