Andreinstans

Andreinstans brukes som samlebegrep for de 6 lagmannsrettene i Norge.