Førsteinstans

Førsteinstans brukes som samlebegrep for de 66 tingrettene i Norge, samt Oslo byfogdembete.