De alminnelige domstolene

De alminnelige domstolene brukes som samlebegrep for alle tingrettene (inkludert Oslo byfogdembete), lagmannsrettene og Høyesterett.