Egenproduksjon

Summen av lønnsutgifter og utgifter til å kjøpe varer og tjenester.