Elektronisk kontroll

Straffegjennomføring utenfor fengsel med elektronisk kontroll etter straffegjennomføringslovens § 16. 2 ledd, innebærer «hjemmesoning» av ubetinget fengselsstraff med elektronisk fotlenke. Kriminalomsorgen avgjør om hele eller deler av den ubetingete straffen skal gjennomføres i fengsel, eller om straffegjennomføringen delegeres til friomsorgskontorene for soning med elektronisk kontroll.