Nettoinnvandring

Tallet på dem som har innvandret, minus tallet på dem som har utvandret.