RÃ¥varebasert industri

Oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri, gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri, produksjon av metaller, produksjon av papir og papirvarer.