Energibruken i industrien

Industriens energibruk er summen av ulike energivarer brukt til produksjon, lys, varme og transport. Kull og koks brukt som reduksjonsmiddel er inkludert, men forbruket av energivarer brukt som råstoff er ikke tatt med.