Norsk industri

Omfatter landbasert produksjon unntatt bergverk, jordbruk og skogbruk, bygg og anlegg samt olje- og gassektoren.