Markedsfinansiering

Markedsfinansiering handler om hvordan norske banker finansierer seg i markedet. Dette gjøres gjennom ulike kilder, deriblant interbanklån, som er (inn-)lån mellom banker, obligasjonslån og sertifikatlån.

Andre kilder til bankenes finansiering er blant annet kundeinnskudd, lån fra utenlandske sentralbanker og F-lån fra Norges Bank.