Barnetrygd

Barnetrygd er en trygdeytelse som utbetales til alle personer som har barn under 18 år.