Barnebidrag

Barnebidrag er underholdningsbidrag til barn. Det er den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med som skal betale barnebidrag.