Alderspensjon

Alderspensjon er en rettighet som er opparbeidet og som pÄvirkes av hvordan pensjonssystemet er utformet, samt antall personer som benytter seg av sine opparbeidede rettigheter.