Utgifter til egenproduksjon

Utgifter til egenproduksjon er etatens driftsutgifter utenom overføringer. Egenproduksjon består i utgangspunktet av summen av lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester og kapitalkostnader.