Høyvekstforetak

Foretak med fem eller flere ansatte som over en periode på tre år hadde en gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning eller i antall ansatte på minst 20 prosent.