Ferdighetsnivå

Angitt på en skala fra 0-500 poeng på alle tre ferdighetsområder. Denne skalaen kan også deles inn i ferdighetsnivåer. Innenfor leseferdighet og tallforståelse er det fem ferdighetsnivåer, der nivå 5 er det høyeste og nivå 1 er det laveste. Man kan i tillegg ha ferdigheter som ligger lavere enn nivå 1. For problemløsning i IKT-miljø er det tre ferdighetsnivåer, også der kan man ha ferdigheter som ligger lavere enn nivå 1.