Problemløsning i IKT-miljø

Definert som evnen til å bruke digital teknologi, kommunikasjonsverktøy og nettverk for å finne informasjon, kommunisere med andre og utføre praktiske oppgaver. Oppgavene krever at man definerer mål og lager planer, samt fremskaffer og bruker informasjon ved hjelp av datamaskiner og datanettverk (Internett).