Kjøp og drift av transportmidler

Omfatter gamle og nye biler, motorsykler, sykler, utstyr og deler til motorsykler og drivstoff, oljer med videre.