Kvalifiseringsprogram (KVP)

Med deltaker i KVP menes en person som har vedtak om kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 35, kvalifiseringsstønad; og som enten var i program ved begynnelsen av rapporteringsåret eller i løpet av rapporteringsåret.