Hjerte- og karsykdom

Det stilles spørsmål om varig sykdom. Flere sykdommer kan registreres for hver person. I intervjuene brukes et svarkort der en rekke sykdommer er listet opp. Av hjerte- og karsykdommer er følgende diagnoser referert på kortet: hjerteinfarkt, hjertekramper, høy blodtrykk, hjerneslag, åreknuter og annen sykdom i hjerte- og årer/vener.