Overvekt

Overvekt og fedme er målt med Body Mass Index (BMI). BMI beregnes som vekt delt på høyde ganger høyde, og beregnes med data om egenrapportert høyde og vekt. Målet skiller ikke mellom fett og muskelmasse. Statistisk sentralbyrå publiserer grupper med grenseverdier anbefalt av WHO-EURO: Noe overvekt (BMI=25-26.9), overvekt (BMI=27-29.9), fedme (BMI=30 og høyere).