Skattetrekk for egne ansatte

Arbeidsgiverne foretar hver måned et forskuddstrekk av lønnen til sine ansatte og plasserer pengene i skattetrekkonti, jevnfør skattebetalingsloven. Innskuddene føres i bankstatistikken som eid av innskyterforetakene. Pengene overføres til skattemyndighetene 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. november.