Oljeskatter

Selskaper som utvinner olje og gass, innbetaler skatter i februar, april, juni, august, oktober og desember.