Foretaksskatt

Upersonlige skatteytere (aksjeselskaper mv.) innbetaler terminskatt 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Selskapet kan innbetale et tilleggsforskudd innen 31. mai. Eventuell restskatt innbetales i begynnelsen av november. Foretakene innbetaler arbeidsgiveravgift samtidig med forskuddstrekket for de ansatte.