Merverdiavgift

Det er seks terminer for betaling av merverdiavgift i løpet av året: 10. februar, 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember.