Miljørelaterte skatter

En skatt hvor skattegrunnlaget er en fysisk størrelse (eller en tilnærming til en slik størrelse) som har en anerkjent spesifikk negativ virkning på miljøet. Det er utarbeidet en oversikt over hvilke skattegrunnlag som skal inngå.