Miljøøkonomiske virkemidler

Virkemidler som skal påvirke en virksomhet eller husholdnings handlemåte for å korrigere for negative effekter på miljøet. Avgifter, gebyrer, subsidier (tilskuddsordninger), refusjonsordninger og utslippskvoter er eksempler på økonomiske virkemidler som innføres med det formål å endre grunnlaget for hvordan det lønner seg å opptre.