Klimakvoter

Retten til å slippe ut klimagasser tilsvarende ett tonn karbondioksid kalles én klimakvote.