Miljøavgifter

Avgifter innført for å korrigere ulike aktiviteters negative effekter på miljøet.