Utenlandskontrollerte foretak

Et foretak er kontrollert fra utlandet når et foretak eller annen økonomisk enhet i utlandet eier mer enn 50 prosent av det innenlandske foretaket (direkte eller indirekte). Eierskapet er knyttet til det ultimate eierland. Dette er landet der det ”siste” foretaket i eierkjeden, det vil si et foretak som ikke er kontrollert av et annet foretak, er lokalisert.