Innvandringsregulering

Innvandringsregulering er i statistikken avgrenset til virksomhetene Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utledningsnemnda (UNE). Andre statlige instanser er også involvert i arbeidet med innvandringsregulering, blant andre Politiets utlendingsenhet og utenriksstasjoner. Men utgiftene og arbeidskraften som disse enhetene bruker, er ikke inkludert i disse utgiftstallene.