Livsmiljø

Grunnenheten i miljøregistrering i skog (MiS). Definert som et levested eller en ressurs for arter og har bestemte kvaliteter med hensyn på treslag, rikhet og fuktighet.