Hogstklasse

Hogstklassene beskriver skogens utviklingstrinn fra uforynget skogmark til gammel hogstmoden skog. Skogen deles i 5 klasser, der hogstklasse 5 er den eldste.