Andre innskudd

Omfatter innskudd på konti som det ikke kan foretas transaksjoner direkte fra, samt konti hvor det vil påløpe andre merkostnader enn vanlige transaksjonsgebyrer når det foretas transaksjoner. Eksempler er innskudd med børsavkastning, pensjonssparing i bank (IPA) og boligsparing for ungdom (BSU). Andre bankinnskudd inkluderer også rene sparekonti.