Hovedlovbruddsgruppe

Normalt fordeles de siktede, og tilhørende opplysninger om dem, ut fra hovedlovbruddet – det vil si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. Fra og med årgang 2010 publiseres også tabeller med alle siktede innenfor hver lovbruddsgruppe. Den nye statistikken viser alle som er siktet for ett eller flere lovbrudd, og ikke kun dem med et hovedlovbrudd, innenfor hver av de ni spesifiserte lovbruddsgruppene.