Siktelse

Politiet og påtalemyndigheten må ha gitt en rettskraftig avgjørelse mot en bestemt gjerningsperson (forut for en eventuell tiltale og domstolsbehandling), for at SSB skal definere en siktelse og en siktet person. En person som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen. Personer som har vært siktet under etterforskningen, men ikke hadde status som gjerningsperson ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. SSBs definisjoner og bruk av begrepene siktede, siktet og siktelse er dermed ikke synonyme med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.