Passasjerkilometer

Summen av antall kilometer passasjerene har reist.