Venteliste

De som står på venteliste, har allerede fått positivt vedtak om kommunal bolig, men venter på ledig bolig.