Egenproduksjon

Egenproduksjon består av utgifter til lønn og kjøp av varer og tjenester.