Lang høyere utdanning

Universitets- og høgskoleutdanninger med en varighet på mer enn fire år. Forskerutdanninger er inkludert i lang høyere utdanning.