BNI

Bruttonasjonalinntekt omfatter inntekt som tilfaller innlendinger (fastboende, det vil si nordmenn og utenlandske statsborgere bosatt i Norge) fra innenlandsk produksjon og formuesplasseringer i utlandet, fratrukket utlendingers inntekt av formuesplasseringer i Norge.