Energibalansen

Energibalansen er en statistikk som viser tilgang og anvendelse av alle energiprodukter i Norge.