Gjennomstrømning i videregående opplæring

De som har oppnådd studie eller yrkeskompetanse i løpet av de fem første årene etter påbegynt videregående opplæring.