Levere inn klimakvoter

Eierskapet til klimakvoten overdras til myndighetene. I praksis vil det si at klimakvoten makuleres.