Kvotepliktige virksomheter

Virksomheter som omfattes av klimakvoteforskriften og som enten har kvotepliktige utslipp, eller har mottatt gratis klimakvoter uten å ha utslipp. I noen tilfeller har én og samme virksomhet flere utslippskilder.