Universitets- og høgskolenivå

For tilbud på universitets-/høgskolenivå har BI eksamensrett. Noen av de andre nettskolene har et nært samarbeid med universiteter/høgskoler om å arrangere eksamen, men i hovedsak må studenter på tilbud på dette nivået melde seg opp til eksamen ved universitet/høgskoler.